Folisec

Folisec: afweren van insecten in bomen

Toepassing 

Gewasverzorging bij houtige gewassen in de landbouw, tuinbouw, kwekerij, tuin en plantsoenen, waar er sprake kan zijn van overlast gevende bladinsecten en hun larven. Zoals Eikenprocessierups, Perenbladvlo, Spintmijt, Galmug, Witte vlieg, Mineermot, Trips, Dopluis, Schildluis, Wolluis en spinselmot. Zonder gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Samenstelling 

FOLISEC bestaat uit een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek werkende kruidenconcentraten op basis van water. Verkrijgbaar in vloeibare- en korrelvorm. 

Werking

FOLISEC wordt opgenomen door wortel en blad van het gewas en door de bodem. Dankzij de aanwezige wortelstimulerende- en gewasverzorgende bestanddelen zullen wortels, bladeren en bodem een verhoogde weerstand en een eigen afweersysteem ontwikkelen. 
De ingrediënten in het product hebben, naast een bodemverbeterende en een plantversterkende werking, een indirect effect op plagen en ziekten. Bladinsecten worden in hun ontwikkeling geremd of verdwijnen. De behandelde gewassen en percelen zijn niet langer aantrekkelijk voor ze. Het gewas zal een gezonde groei te zien geven. 

Toediening algemeen 

FOLISEC kan men het beste preventief toedienen; vooral wanneer er in het verleden veel overlast en schade is geweest maar ook wanneer er schade en aantasting waargenomen is, kunnen de producten alsnog, op gericht advies, met succes worden toegepast.
Voor een optimale werking van de vloeibare vorm zijn droge omstandigheden een vereiste, zodat bladopname kan plaatsvinden. Belangrijk is bewolkt en bedekt weer. Voor een optimale opname van korrels zijn vochtige omstandigheden juist een vereiste. Het vloeibare product, op basis van water, kan toegediend worden door middel van aangieten, sproeien, spuiten of injecteren. Het korrelproduct kan uitgestrooid en/of door de bodem gemengd worden. FOLISEC heeft een werkingsduur van een aantal weken, waarna een vervolgbehandeling noodzakelijk kan zijn (afhankelijk van weersomstandigheden en plaagdruk).


Hoe plant ik een boom?

Stappenplan voor het planten van een boom
Lees verder >