FloraSoil

FloraSoil is een product dat jarenlang uit de behoefte van de plant is ontwikkeld, de vraag naar hoogwaardig materiaal ten behoeve van de kweek van bomen en planten is lange tijd onbeantwoord gebleven. In meer dan 50 jaar ondernemen is Boomkwekerij Hanekamp er in geslaagd om een hoogwaardige kwaliteit compost te ontwikkelen voor eigen bomen en rozen. Een met zorg samengestelde compost die voldoet aan de wensen van de plant. Hellinga is al jaar en dag specialist in het uitvoeren van alle voorkomende grondwerkzaamheden. Beide organisaties dragen dezelfde zienswijze uit, het meegeven van een goede start aan beplanting. Boomkwekerij Hanekamp en Hellinga werken samen om de bodemvruchtbaarheid voor planten en bomen te verbeteren. De organisaties hebben elkaar gevonden om aan de vraag van de klant te voldoen: het combineren van de schone grond van Hellinga en de energierijke compost van Hanekamp. Met als resultaat de productenreeks FloraSoil.
Een goede start voor planten en bomen, dat biedt de nieuwe productenreeks van FloraSoil. De kracht van FloraSoil zit in de combinatie van volledig uitgerijpte compost en schone grond, die jarenlang zorgt voor een energierijke bodem voor planten, struiken en bomen. Een goede investering die maakt dat de beplanting weerbaarder én makkelijker in onderhoud wordt.

FloraSoil

FloraSoil is een product dat uit de behoefte van de plant is ontwikkeld. Een plant heeft nu eenmaal meer nodig dan grond alleen. In grond die verkrijgbaar is in de reguliere handel zit vaak een tekort aan voeding en bodemleven. Het toevoegen van FloraSoil geeft een enorme impuls aan de bodem.

FloraSoil bestaat uit traditionele volledig uitgerijpte compost en bevat een zeer laag zoutgehalte. Voordat ons product de naam FloraSoil mag dragen, is er een termijn van ongeveer 3 jaar verstreken. De grondstoffen die wij gebruiken voor de productie van FloraSoil worden nauwkeurig en met zorg geselecteerd. De scheiding tussen ‘afval en grondstof’ gebeurd bij ons aan de poort. Hierdoor kunnen wij een constante kwaliteit bieden die een meerwaarde heeft voor onder meer telers en kwekers.

Het toepassingsgebied van FloraSoil is breed. Het draagt bij aan een goede voedingsbodem dat beschikt over een vitaal bodemleven, een zeer goede structuur, de juiste vochtbalans en bevordert het natuurlijk evenwicht. Planten worden hierdoor in groei geoptimaliseerd, het maakt ze weerbaarder. U kunt zien dat een plant ‘het naar zijn zin heeft’.

De producentenreeks van FloraSoil bestaat uit:

  • FloraSoil is verkrijgbaar ter aanvulling op bestaande plantvakken om de groei van planten, bomen of struiken te stimuleren en optimaliseren;
  • FloraSoil Plantengrond is grond welke tezamen met FloraSoil geleverd kan worden. Deze twee ingrediënten zorgen samen voor een optimaal uitgangspunt voor (opnieuw) aan te leggen plantvakken, gazons, plantsoenen en tuinen;
  • FloraSoil Bomengrond is grond welke tezamen met FloraSoil geleverd kan worden. Deze twee ingrediënten zorgen samen voor een optimaal uitgangspunt voor de toepassing in boomplantvakken of het verplanten van bomen en struiken.Hoe plant ik een boom?

Stappenplan voor het planten van een boom
Lees verder >