ARDENTO

Toepassing

Gewasverzorging bij bomen en andere houtige gewassen, waar er sprake kan zijn van plagen en ziekten die de bloedingsziekte zouden kunnen veroorzaken. Zonder gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Samenstelling

ARDENTO bestaat uit een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek werkende kruidenconcentraten, op basis van water. Verkrijgbaar in vloeibare vorm om aan te gieten of toe te dienen via bodeminjectie.

Werking

ARDENTO wordt opgenomen door de wortels van de boom en door de bodem. Dankzij de aanwezige wortelstimulerende- en gewasverzorgende bestanddelen zullen wortels, bladeren en bodem een verhoogde weerstand en een eigen afweersysteem ontwikkelen.

De ingrediënten in het product hebben, naast een bodemverbeterende en een plantversterkende werking, een indirect effect op plagen en ziekten die de Bloedingsziekte bij bepaalde Kastanjebomen ( Aesculus) zouden kunnen veroorzaken. Zoals de mineermot (Cameraria ohridella). Insecten worden in hun ontwikkeling geremd, zo zal o.a. de schadelijke larve van de Kastanje-mineermot geen delen van het blad meer willen eten. De behandelde bodem en bomen zijn niet langer aantrekkelijk voor ze. De bomen zullen een gezonde groei te zien geven.

Toediening algemeen

ARDENTO kan toegepast worden als een indirect verdrijvingsmiddel tegen alle vormen van overlastgevende insecten, larven en andere verschijningsvormen in de bodem en de kroon bij alle diverse boomsoorten waar de bloedingziekte kan voorkomen. In het bijzonder de Kastanjeboom, maar ook bij de Els, Beuk en de Eik.

Vooral wanneer er in het verleden veel overlast en schade is geweest, kan men het middel het beste preventief toedienen. Maar ook wanneer er schade en aantasting waargenomen is, kunnen de producten alsnog, op gericht advies, met succes worden toegepast. Voor een optimale werking zijn vochtige omstandigheden een vereiste. Anders is beregenen een noodzaak.

Het vloeibare product kan toegediend worden door middel van aangieten of via bodeminjectie. Eerste keer toepassen als de sapstroom van de boom actief is. De kuur herhalen afhankelijk van gewas, monitoring, infectie en populatiedruk (na 6 tot 8 weken). ARDENTO wordt altijd gebruikt in combinatie met de speciale meststof OMNIFERTIL

Toediening en dosering (aangieten)

Dosering:  1 liter ARDENTO concentraat oplossen in 50 liter water.
Preventieve werking:  gebruik 1 liter ARDENTO concentraat op 250 m2 plantoppervlakte.
Curatieve werking:  gebruik 1 liter ARDENTO concentraat op 100 m2 plantoppervlakte.
Toediening en dosering (bodeminjectie met de Lans)
Middel oplossen: 1 liter ARDENTO concentraat op 50 liter water.

Injecteren  5 liter oplossing per gat. Het aantal gaten afhankelijk van stamdiameter.    

Behandelingsplan:

 1. De boombehandeling bestaat uit een kuur gedurende 2 jaar. De eerste behandeling vindt plaats in medio april, als de sapstroom op gang komt.

 2. De tweede behandeling vindt plaats in medio juli, voordat de populatie van de mineermot en andere insecten ( luizen) zich ontwikkelt.

 3. ​De derde behandeling vindt plaats in medio september om de boom vitaal en afgehard de winter in te krijgen.

Het jaar daarop wordt deze kuur herhaald.

Kenmerken van de Pireco ® producten:

 • is van natuurlijke gewasaardige oorsprong en is geen chemisch bestrijdingsmiddel
 • ​is 100% biologisch en bevat geen chemische bestanddelen
 • is absoluut veilig voor mens, dier en gewas en is niet giftig
 • is absoluut veilig voor nuttige insecten, zoals bijen en hommels
 • is niet persistent en er treedt geen resistentie op
 • is een milieuvriendelijk product en wordt afgebroken in de bodem
 • laat geen reststoffen achter in de natuur
 • stimuleert het bodemleven
 • heeft voedende en verzorgende eigenschappen
 • heeft een hoog opneembaar gehalte aan natuurlijke gewasversterkende stoffen en bevat micronutriënten
 • bevat natuurlijke bacterie- en schimmelwerende stoffen
 • draagt bij aan een evenwichtige groei van de plant en grassen
 • verhoogt de weerstand en de vitaliteit van het gewas
 • helpt preventief en indirect bij het onderdrukken van de aanwezigheid en/of aantasting door diverse schadelijke insecten en/of hun larven.

De producten van Pireco® zijn geschikt en toegelaten voor het gebruik in biologische teelten (CONTROL UNION gecertificeerd, EG/889/2008).

Productblad ARDENTO © 2012 Pireco Productie BV


Hoe plant ik een boom?

Stappenplan voor het planten van een boom
Lees verder >