Bomen en heesters

Bomen vormen het meest duurzame onderdeel van de groene buitenruimte. Er kan pas van een succesvolle aanplant worden gesproken als na een aantal groei jaren is gebleken dat inderdaad het gewenste beeld gaat ontstaan. Op de kwekerij wordt veel tijd en energie gestoken in het opkweken van mooie waardevolle bomen. Vervolgens vragen bomen een investering van de klant, zowel in de aankoop als in het planten en verzorgen daarna.
Helaas is er nog steeds te vaak sprake van veel uitval bij het aanplanten van bomen. Dat is feitelijk in alle gevallen ongewenst, maar zeker bij grote maten, grote aantallen of moeilijke soorten een risico wat vermeden dient te worden. In de praktijk is gebleken dat het grootste deel van de uitval vermeden kan worden.
Op basis van de praktijk is daarom de BoomZekerPlan als plan ontwikkeld. Dit is een plan op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Bomen leveren en planten gericht op een eindbeeld
  • Focus op 100% slagen bij de eerste aanplant
  • Aanplant en meerjarige verzorging in een hand
  • Garantie op uitval gedurende de verzorgingsperiode
  • Geen risico’s en minimale zorgen voor de klant 

Mobiliteitsgroen

Verplaatsbaar groen in de stedelijke omgeving

In de hedendaagse dynamiek van een stadscentrum komen er regelmatig conflicten voor tussen ruimtegebruik en bomen. Wij bieden U een oplossing!
Lees verder >

Hoe plant ik een boom?

Stappenplan voor het planten van een boom
Lees verder >